Razlomci i poslovice

У наредним задацима је потребно да повежете наведене делове речи. На тај начин ћете добити познате народне пословице. (Autor zadatka nastavnica Mira.)

 

1.задатак

1.Прве 2 петине речи ЉУБАВ + трећа и четврта шестина речи РАДИТИ

2.Друга трећина рече ПОСУДА

3.Трећа и четвврта седмина речи ГУГУТКА +Од треће до пете деветине речи ПОСТОЈАТИ

4.Прва половина речи ПОСЕТИТИ + ПРВА ТРЕЋИНА РЕЧИ јабука + четврта и пета осмина речи ИМЕНИЛАЦ,

5.Све сем прве четвртине речи МАЛИ

6.Од друге до четвртр десетине речи ПРЕТВАРАЊЕ + 100% речи КО

7. Задња четвртина речи ЗАНЕСЕНИ + трећа и чеврта седмина речи ПЕЧУРКЕ.

 

2.задатак

1.Прве 3 петине речи УЧИТИ + прве 2 трећине речи НИШ

2.Антоним (супротно) од ЛОШЕ

3.Антоним од ДА

4.Прве 3 седмине речи КАЈГАНА

5.Друга четвртина речи ПОСЕЈАНИ;

6.Од четврте до шесте осмине речи ПРОУЧИТИ + задња трећина речи ВЕЗАНИ –

7.Друга четвртина речи МОНАЛИЗА + друга половина речи ПРОДАЈ.

 

3.задатак

1.Прва половина речи ЈЕЗЕРО + пета и шеста седмина речи ПРИЛИКА

2.Прве три шестине речи КОСТУР + друга половина речи ШИТИ

3.Прва трећина речи НЕДЕЉА + половина речи МАМА,

4.Друга половина речи ХОДАЛИ

5.Све осим задње четвртине речи КОСА + задња трећина речи РАДИТИ

6.Друга и трећа седмина речи СЛОБОДА + трећа нота солмизације

Advertisements