Učimo pronalaženje razlomaka na brojevnoj polupravoj

Slika0056 Slika0053 Slika0054                                Slika0055

 

                           Takmičenje između redova
Đaci vole nadmetanja, pa kad je moguće, vežbanje se može uraditi u formi kviza, pojedinačnog takmičenja ili takmičenja po redovima. Ja sam organizovala takmičenje po redovima kada smo vežbali prikazivanje razlomaka na brojevnoj pravoj.
Potreban materijal za ovaj čas:
 tri brojevne poluprave od papira (ako je u učionici 3 reda)
 onoliko kartica sa zadatim koordinatama koliko ima učenika
 onoliko stikera veličine koliko ima kartica
Prpozicije takmičenja:
 učenici redom izlaze i izvlače papirić sa koordinatom tačke koju treba da pronađu na brojevnoj polupravoj;
 ukoliko je potrebno, izvrši preračunavanje (pretvaranje u mešoviti broj) i stikerom pokazuje tačku na brojevnoj polupravoj, a ispod zapisuje koordinatu tačke; ukoliko je ispravno rešio zadatak – red dobija 2 poena;
 sledeći učenik koji izađe može da ispravi nekog od prethodnika, ali tada za tačan odgovor dobija 1 poen;
 ukoliko niko iz reda ne ispravi neku pogrešno unetu tačku, red dobija -2 poena;
 red koji prvi završi dobija još 3 poena; drugi 2 poena i treći 1 poen.
Uvodeći pravilo da se može ispraviti greška, želela sam da obezbedim pažnju svih učenika i aktivno učestvovanje i dok sede i posmatraju. Na kraju smo zajednički proveravali tačnost urađenih zadataka i dodeljivali poene i to: za prvi red ‘sudije’su bili đaci iz drugog i trećeg reda, a slično i za ostale redove. Na taj način su još jednom obnovili sve zadatke. Planirala sam da u drugom delu časa uradimo još neke zadatke, ali se deci takmičenje toliko dopalo da smo odigrali još jedan krug. Takođe smo iskoristili priliku da razgovaramo o tome šta je bolje: biti brz ili razmisliti i biti tačan, a razmotrili smo i narodnu poslovicu: što je brzo – to je kuso.

Advertisements