Objavljeno na sajtu Visuality and Mathematics

Nakon letnje škole u Mađarskoj, inspirisana idejama i odličnim predavačima, moja nastava matematike je obilovala novim idejam. Čak sedam mojih scenaria za časove matematike i matematičke sekcije su  objavljene na sajtu Visuality and Mathematics:

Characteristics of quadrilaterals, Golden Ratio, Inspired by Pythagoras, Operations with degrees, Rectangular coordinate system, Treasure hunt, Prism.

Zainteresovani ih mogu pročitati na:

http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=321

Veoma sam ponosna i na sliku koju su moji đaci izradili u okviru primene Pitagorine teoreme, tako da se srpska ćirilica našla na ovom sajtu.

 

 

 

Advertisements