VEŽBAJMO ZADATKE KROZ IGRU

Računanje brojevnih izraza ili rešavanja jednačina zahteva dosta vežbanja, pa često dosadi, a znamo koliko je neophodno ovome posvetiti veći broj časova. Zato sam uključila maštu i osmislila ove časove uz neku igru. Ako rešavanje jednačina ili računanje dobije neki cilj, mnogo je lakše istrajati na tom zadatku. Naredni primeri vas mogu inspirisati da i vi sastavite neki zabavan zadatak.

 Dešifrovanje tabele

Moji đaci vole kada se igramo dešifrovanja. Evo kako je to izgledalo kada smo uvežbavali rešavanje jednačina u skupu racionalnih brojeva. Zadatak glasi:
Izračunaj zadate brojevne izraze i reši zadate jednačine. Slovo koje stoji pored jednačine ili izraza odgovara dobijenom rešenju. U tabeli se nalaze rešenja svih zadataka, ali ne u istom poretku kao i zadaci. Kada rešiš zadatak, to rešenje pronađi u tabeli i ispod broja napiši slovo koje se nalazilo uz taj zadatak. Na primer, ako utvrdiš da je rešenje izraza u prvom zadatku 1, u tabeli ispod broja 1 upiši slovo V. Istim brojevima odgovara isto slovo, a različitim – razlličito. Prazna polja su razmaci između reči. Kada popuniš sva polja dobićeš jednu rečenicu.

Na ovom času je došlo do pravog utrkivanja među decom, pa su, čak, krili rešenja jedni od drugih, kako bi bili prvi koji su završili dešifrovanje. Svi koji su ispravno rešili svih 13 zadatak su dobili peticu. Evo kako izgleda jedan takav zadatak:

Dešifrovanje tabele

Slagalice – poslovice

U petom razredu se uče razlomci. To mi je bilo zgodno za korelaciju sa srpskim jezikom, pa smo na jednom od uvodnih časova rešavali sledeće:

Slagalice-poslovice

Ukrštenice

Ponekad je potrebno malo predahnuti, ali se trudim da i to vreme na času bude korisno upotrebljeno. I onda kada izgleda da se igramo, zapravo radimo ozbiljne stvari. U tu svrhu nam mogu poslužiti ukrštenice kroz koje se mogu obnoviti neki važni pojmovi, ali se mogu koristiti i kao korelacija među predmetima. Evo kako sam ja to uradila:

ukrstenica

Lavirint

Inspirisana lavirintima o kojim asam slušala na letnjoj školi matematike u Mađarskoj, sastavila sam zadatak u kome se, rešavajući zadatke u lavirintu, učenik kreće kroz lavirint. Cilj je da stigne do polja na kome piše PETICA. Zadatak sam osmislila tako da učenika istovremeno i uči. Ukoliko da pogrešan odgovor i krene putem kroz lavirint koji ne vodi ka cilju, naići će na polje u kome će saznati ono što je pogršio i na taj način će se vratiti na pravi put. Tema ovog lavirinta su operacije sa stepenima, ali se može iskoristiti, uz promenu pitanja, i za ma koju drugu temu u matematici, ali i u drugim predmetima. Pogledajte kako izgleda moj :

Lavirint

 

 

 

 

Advertisements