395. Matematička tribina u MD „Arhimedes“, 6. maj 2014.

Nakon dugogodišnje saradnje sa MD „Arhimedes“ iz Beograda, ukazana mi je čast da gostujem na njihovoj stručnoj tribini. Naslov mog izlaganja bio je „Kako smo, rešavajući problem podudarnosti, stigli u Evropu“. Poziv da učestvujem na letnjoj školi za vizuelnu matematiku, dobila sam na osnovu svog rada i inovacija koje sam sprovela u nastavi matematikie. Jedna od inovacija je bila vezana za drugačiji pristup u obradi teme Podudarnost trouglova u 6. razredu. Ova tema je za mene predstavljala izazov, jer je tradicionalno teška deci. Kroz aktivnu nastavu i istraživaćki rad, učenici su samostalno došli do osnovnih pojmova vezanih za podudarnost trouglova. Ovaj rad sam izložila i na letnjoj školi matematike, te je to bio, na neki način, put u Evropu. Inspirisana letnjom školom matematike, ostvarila sam mnogobrojne aktivnosti sa decom, kako na redovnoj nastavi, tako i kroz neke aktivnosti kao što je izložba u parku Svetog Save sa radovima na kojima su deca fraktalno prikazala Pitagorinu teoremu. Kako sam ovu vrstu aktivnosti dostavila u vidu Lesson plan organizatorima Tempus projekta, čiji sam učesnik bila, jedna od slika sa izložbe je dospela i na njihovu naslovnu stranu. Na taj način, sa ponosom mogu reći, da je srpska ćirilica dospela na stranice evropskog sajta, pa smo eto tako, pošavši od problema kako ispredavati podudarnost, stigli u Evropu. Siže mog izlaganja sa ove tribine možete pogledati ovde:TRIBINA-SIŽE. Tribina je izuzetno lepo prošla o čemu svedoče Utisci sa tribine .

DSCN1441

Uvaženi profesor Bogoljub Marinković

DSCN1431

DSCN1433 DSCN1438

DSCN1447

Opuštanje nakon tribine sa dragim kolegama

Advertisements