Dokazivanje podudarnosti

Kako bih deci olakšala da shvate redosled koraka u postupku dokazivanja podudarnosti, kao i stavove o podudarnosti sačinila sam sledeću power-point prezentaciju:

DOKAZIVANJE PODUDARNOSTI

Moja idejea je da se ova prezentacija koristi na času tako što se kroz slajdove deca navode da sama zaključuju, da bi se tek nakon toga otvarala i prikazivala animacija na slajdu koja to što su zaključili i pokazuje. Razgovor treba voditi afirmativno kroz pitanja:

Da li nam je teško da zapišemo da su dve duži jednake? Nije teško uočiti jednake uglove, a to su?

Ovakva i slična pitanje treba da stvore naviku zapisivanja koraka u dokazivanju podudarnosti, što je najčešće problem sa kojim se deca susreću. Takođe, navodeći da to nije teško, izbeći ćemo da se deca uplaše kad im se traži da u matematici nešto dokazuju.

Nadam se da će ova prezentacija biti od koristi kolegama, ali i deci koja žele da obnove ovaj deo gradiva.

 

 

Advertisements