Najmanji zajednički sadržalac

Inspirisana ekspresivnim Garfildovim sličicama sa googla, prezentacija o nalaženju najmanjeg zajedničkog sadržaoca:

                 NZS

Advertisements