Množenje razlomaka

Pomoć kompjutera i slikoviti prikaz matematičkih lekcija uvek nailazi na dobar prijem kod dece. Opet su nam u tome pomogli crtani junaci. Pogledajte prezentaciju kroz koju se uči množenje razlomaka.

    Množenje razlomaka

Advertisements