Treća lekcija – žive grupe

U prethodnim lekcijama smo videli da se jedan ili grupa kamenova mogu zarobiti. Kako da znamo da smo zaista zauzeli teritoriju i da protivnik neće moći da zarobi našu grupu? Grupe koje se ne mogu zarobiti nazivaju se žive grupe. Takve su grupe A, B i C na donjoj slici. Na slici A crni ne može da odnese grupu belih kamenova jer ne može da postavi kamenove na prazna polja, s obzirom da je to samoubistvo, dakle, nedozvoljeni potez. Kažemo da je u ovoakvoj poziciji beli napravio 2 oka, tj. 2 prazna odvojena preseka unutuar grupe koja grupu čine živom.

zive-grupeGrupe B i C su, takođe, grupe sa po dva oka, dakle, žive. Međutim grupa D nije živa, jer nema 2 odvojena preseka. Pokušajte da, igrajući kao beli, oborite crnu grupu. Takođe, ni grupa E nije živa, jer nema 2, već samo 1 slobodni presek.

Advertisements