Centralna simetrija paralelograma

Prezentacija Centralna simetrija paralelograma na slikoviti način obrađuje ovu lekciju za šesti razred. Može se iskoristiti na času ili kao samopomoć učenicima.

Advertisements