Matematika i umetnost

Moji đaci i ja smo rešili da obeležimo Maj – mesec matematike na naš način. Pokazali smo  kako se umetnost i matematika prožimaju kao neka vrsta jin i janga i kako se uz pomoć lenjira i pravih linija mogu stvoriti prava umetnička dela (o ovome je bilo reči u prethodnom  članku Kad se ravan zatalasa, a prave iskrive). Neki su baš to izabrali za svoj rad. Drugi su primenu pravih linija iskoristili da se oprobaju u string artu. Pojedine učenike je privukla magija optičkih iluzija koje se uz pomoć geometrije i senki igraju sa našim vidom, a neki su se oduševili nemogućim oblicima koje su prikazali u svojim radovima. Napravili smo mali kreativni predah u savladavanju redovnog gradiva, koji je svima prijao. Najpre sam ih na jednom času upoznala sa op artom, a zatim su na drugom času započeli svoj rad. Moja uloga je bila da im pomognem da pronađu ideju, za šta su koristili googl pretragu na koju sam ih uputila. Bili su oduševljeni šta se sve na tu temu može pronaći na internetu. Ostatak su dovršavali kod kuće, a vrhunac projekta je bila izložba najuspešnijih radova.

Osim obeležavanja meseca matematike, želela sam da pokažem učenicima jednu drugu stranu matematike, njenu lepotu kroz oblike i čudesnu snagu geometrije, u nadi da će im to pokazati svetlost ka kojoj treba da idu. (Što bi se reklo:  Ako neće oni ka matematici, matematika će ka njima!) Današnje generacije đaka su prilično nezainteresovane za školu i teško je privući im pažnju, pa je ovo bio moj pokušaj da im pružim mogućnost da nešto naprave, da sa nečim svi učestvuju u našim matematičkim aktivnostima. Poruka koju nosi stvaranje nekog dela je uvek podsticajna. Stvaranje podstiče osećaj zadovoljstva sobom, pojačava samopoštovanje i jača  samopouzdanje, čini da se osećamo zadovoljno i ispunjeno. Nakon ovih aktivnosti se zaista moglo primetiti da učenici pokazuju veću zainteresovanost i za redovno gradivo, kao da su se trgnuli iz nekog sna i sa više elana prionuli na zadatke.

Takođe, svrha projekta je bila i da se razviju navike upornosti i pedantnosti, kao i strpljenje, koje je bilo neophodno da bi se ovakav rad dovršio. Naučeni da se sve radi pod nekom pretnjom ocenom i ucenom da se nešto mora uraditi, pitali su me, naravno, da li je rad obavezan i da li ću oceniti. Podsetila sam ih na to da smo se dogovorili da uradimo ovaj priojekat, da ih neću kažnjavati, ali da očekujem da svi uzmu učešća, jer će im prijati ova promena u našoj matematičkoj rutini, iz koje se trudimo da pobegnemo. Ipak, obećala sam nagradu za najbolje radovie. Oni su se našli na panou koji smo postavili pored učionice, a autori su bili veoma ponosni.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Advertisements