Uputstva za pravljenje Power Point prezentacije

Ovaj članak je namenjen đacima u osnovnoj školi koji uče informatiku i računarstvo kao obavezni predmet. Jedna od aktivnosti koja ih očekuje je i projekat koji će predstaviti kroz multimedijalnu prezentaciju.

Prilikom pravljenja dobre prezentacije, potrebno je voditi računa o nekim bitnim stvarima:

 • raspored slika i teksta na slajdu treba da bude u funkciji sadržaja na koji se slajd odnosi;
 • slajd ne treba da bude pretrpan tekstom, već treba da sadrži samo teze o kojima izlagač govori;
 • ne treba koristit previše animacija koje bi odvlačile pažnju;
 • ne treba menjati dizajn kod svakog slajda. Uredna prezentacija uglavnom ima isti dizajn na svim slajdovima;
 • slajd ne treba da bude prešaren, a takođe treba voditi računa o izboru boje i pozadine, jer se neke boje ne slažu i otežavaju čitanje;
 • font treba da bude čitljiv i dovoljno krupan da može da se vidi (na primer 24pt);
 • može se koristiti ćirilica ili latinica (ako je za školu, onda ćirilica), a nikako „ošišana“ latinica;
 • osim slajdova koji govore o temi koja se izlaže, svaka prezentacija treba da sdrži početni slajd na kome se nalazi naslov i ime autora, a na kraju dva slajda: literatura koja je korišćena i završni na kome se nalazi neka vrsta zahvalnosti slušaocima (na primer: Hvala vam na pažnji). Ako je prezentacija dugačka, drugi slajd bi trebalo da bude sadržaj;
 • ukoliko se koriste sadržaji sa interneta, treba navesti izvor i ime autora; Image result for image boring presentatiton
 • ako se koristi tekst sa vikipedije, treba ga otkucati a ne samo prelepiti
 • naravno, trudimo se da naša prezentacije ne bude dosadno slušaocima već da ih sadržajem i načinom izlaganja zainteresujemo za temu koju izlažemo.

Sve ovo, kao i uputstva za korišćenje pojedinih alata za power point prezentaciju, možete pogledati u  prezentaciji  Uputstvo za pravljenje POWER POINT prezentacije.

Advertisements

Jedno mišljenje na „Uputstva za pravljenje Power Point prezentacije

 1. Povratni ping: Predlog tema za projekat: Multimedijalne prezentacije u Power Pointu | matiš za svakog

Zatvoreno za komentare.