Predlog tema za projekat: Multimedijalne prezentacije u Power Pointu

Projekat koji učenici 6. razreda treba da urade iz Informatike i računarstva ima za cilj da pokaže koliko su savladali rad u Power Pointu, ali i da se kroz rad na projektu osposobljavaju za istraživanje, razvijaju timski duh, uče da predstave svoje ideje razvijaju znatiželju i interesovanje za nauku. Prezentacija treba da sadrži fotografije, film i zvuk i tako opravda svoj naziv „multimedijalna“. Učenicima sam predložila da sami snime kratak film na temu koju su izabrali, snime par fotografija i istraže na internetu ili u odgovarajućoj literaturi što više na tu temu.

Predložene teme:

1. Bezbednost na internetu (sigurne šifre, zaštita ličnih podataka, komunikacija sa nepoznatima, digitalno nasilje, šta je digitalni trag;).
2. Upoznajte moju školu (napraviti klip ili spot i snimiti fotografije, istražiti istorijat škole, uspehe, dostignuća…)
3. Upoznajte moj grad (napraviti klip ili spot i snimiti fotografije, istražite istorijat, povežite sa sadašnjicom, koliko je grad otvoren, da li je zbog postojanja aerodroma povećan broj turista i šta oni to danas mogu da vide u Nišu)
4. Vršnjačko nasilje i kako ga sprečiti (koje vrste nasilja postoje, snimiti klip sa primerom nasilja i kako se ta situacija može rešiti bez nasilja, šta su medijatori, kako treba da reaguješ da bi se zaštitio od nasilja; možete se obratiti psihologu škole, zamolite je za kratak intervju koji ćete zabeležiti kamerom i dodajte snimak u prezentaciju)
5. Opasnost od preteranog igranja video igrica (istražiti na internetu koje su opasnosti od preteranog igranja igrica, navesti primere, a zatim predstaviti svoju omiljenu igricu, snimite klip o igranju neke igrice ili dodajte neki kratak video sadržaj sa interneta u vezi sa temom; obratite pažnju na to da veći deo prezentacije predstavlja analiza opasnosti od igranja igrica, a ne primer neke igrice)
6. Sačuvajmo planetu (koje su opasnosti za održivost planete aktuelne danas, šta su to Ciljevi održivog razvoja – setite se našeg prošlogodišnjeg Etvining projekta, kako da se zaštitimo, šta ti kao pojedinac možeš da učiniš za zaštitu planete)
7. Otkrivanje insekata (zabeležite kamerom insekte iz okoline, istražite i opišite njihovo ponašanje, vrstu)
8. Kretanje u svakodnevnom životu (povezati sa sadržajima iz fizike: šta je kretanje, vrste kretanja; zašto je kretanje važno za zdravlje – istražite na internetu, preporučite aplikacije za merenje fizičke aktivnosti, brojače koraka i sl.)
9. Matematika i umetnost (na osnovu primera iz škole, istražiti vezu između matematike i umetnosti, snimite klip koji prikazuje radove na tu temu izložene u školi)
10. Svakodnevni život u srednjem veku (ishrana, medicina, moda; snimite klip u kome vi nešto govorite na tu temu, na primer vaš utisak načinu života u to vreme)

I još par saveta za kraj: Poštujte pravila za pravljenje dobre PPT prezentacije iz prethodnog posta. Podelite zaduženja u timu i odredite rok za izvršenje pojedinih projektnih zadataka. Obavezno navedite izvor koji ste koristili: naziv knjige ili članka, ime autora, link sa interneta odakle ste preuzeli podatke i sl. Dobro pripremite svoje izlaganje, uvežbajte ga i potrudite se da vaša prezenatacija bude zanimljiva slušaocima.

 

Advertisements