Koordinatni sistem i rastojanje između dve tačke

Uvod u temu Zavisnost veličina i njihovo grafičko predstavljanje (7. razred), dato je u sledećim video tutorijalima.

Takođe, ovde možete pronaći i časove vežbanja, sa objašnjenjima tipičnih primera koji se rade na časovima na kojima se obrađuje koordinatni sistem.