Obrnuta proporcionalnost

Nakon direktne proporcionalnosti, upoznajte se sa obrnutom. Zanimljivo je videti kako izgleda njen grafik, formula i ponašanje veličina koje su obrnuto proporcionalne. Sa time se možete upoznati u sledećoj video lekciji.

I ostale lekcije iz matematike pratite na mom youtube kanalu.