Drugi pismeni zadatak

Резултат слика за vežbanka za pismeni

 

1. Maja je прочитала 2/7 књиге. Ако цела књига има 238 страна, колико страна је Маја прочитала, а колико јој је још остало да прочита?
2.Поређај дате разломке:
а) 31/36,11/12,5/6,7/9,3/4 у растућем редоследу;

б) 0,2; 2,02; 2,2; 0,22; 0,202; 22,02 у опадајућем редоследу.
3. а)Одреди најмањи заједнички садржалац бројева 180 и 378.
б) Одреди највећи заједнички делилац бројева 420 и 300.
4. Нацртај оштар угао α и туп угао β, па конструиши 3α+β и 2β-α. Какви се углови добијају у једном и другом случају? (Обавезно на цртежу покажи где се налази резултат 3α+β и 2β-α.)
*5.Одреди три узастопна природна броја чији је производ 4080.

1.Милан је потрошио 5/9 свог џепарца који износи 675 динара. Колико је Милан потрошио, а колико му је још остало?
2.Поређај дате разломке:
а) 23/30,9/10,11/15,4/5,5/6 у опадајућем редоследу;

б) 1,01; 1,101; 0,101; 11,1; 0,11; 0,111 у растућем редоследу.
3. а) Одреди највећи заједнички делилац бројева 270 и 360.
б) Одреди најмањи заједнички садржалац бројева 180 и 252.
4. Нацртај туп угао α и оштар угао β, па конструиши α+3β и 2α-β. Какви се углови добијају у једном и другом случају? (Обавезно на цртежу покажи где се налази резултат α+3β и 2α-β.)
*5.Одреди три узастопна природна броја чији је производ 4896.

 

*Напомена: Пети задатак је био намењен брзим ученицима. За петицу су се бодобала прва 4 задатка.

Advertisements