Predlog tema za projekat: Multimedijalne prezentacije u Power Pointu

Projekat koji učenici 6. razreda treba da urade iz Informatike i računarstva ima za cilj da pokaže koliko su savladali rad u Power Pointu, ali i da se kroz rad na projektu osposobljavaju za istraživanje, razvijaju timski duh, uče da predstave svoje ideje razvijaju znatiželju i interesovanje za nauku. Prezentacija treba da sadrži fotografije, film i zvuk i tako opravda svoj naziv „multimedijalna“. Učenicima sam predložila da sami snime kratak film na temu koju su izabrali, snime par fotografija i istraže na internetu ili u odgovarajućoj literaturi što više na tu temu.

Predložene teme:

1. Bezbednost na internetu (sigurne šifre, zaštita ličnih podataka, komunikacija sa nepoznatima, digitalno nasilje, šta je digitalni trag;).
2. Upoznajte moju školu (napraviti klip ili spot i snimiti fotografije, istražiti istorijat škole, uspehe, dostignuća…)
3. Upoznajte moj grad (napraviti klip ili spot i snimiti fotografije, istražite istorijat, povežite sa sadašnjicom, koliko je grad otvoren, da li je zbog postojanja aerodroma povećan broj turista i šta oni to danas mogu da vide u Nišu)
4. Vršnjačko nasilje i kako ga sprečiti (koje vrste nasilja postoje, snimiti klip sa primerom nasilja i kako se ta situacija može rešiti bez nasilja, šta su medijatori, kako treba da reaguješ da bi se zaštitio od nasilja; možete se obratiti psihologu škole, zamolite je za kratak intervju koji ćete zabeležiti kamerom i dodajte snimak u prezentaciju)
5. Opasnost od preteranog igranja video igrica (istražiti na internetu koje su opasnosti od preteranog igranja igrica, navesti primere, a zatim predstaviti svoju omiljenu igricu, snimite klip o igranju neke igrice ili dodajte neki kratak video sadržaj sa interneta u vezi sa temom; obratite pažnju na to da veći deo prezentacije predstavlja analiza opasnosti od igranja igrica, a ne primer neke igrice)
6. Sačuvajmo planetu (koje su opasnosti za održivost planete aktuelne danas, šta su to Ciljevi održivog razvoja – setite se našeg prošlogodišnjeg Etvining projekta, kako da se zaštitimo, šta ti kao pojedinac možeš da učiniš za zaštitu planete)
7. Otkrivanje insekata (zabeležite kamerom insekte iz okoline, istražite i opišite njihovo ponašanje, vrstu)
8. Kretanje u svakodnevnom životu (povezati sa sadržajima iz fizike: šta je kretanje, vrste kretanja; zašto je kretanje važno za zdravlje – istražite na internetu, preporučite aplikacije za merenje fizičke aktivnosti, brojače koraka i sl.)
9. Matematika i umetnost (na osnovu primera iz škole, istražiti vezu između matematike i umetnosti, snimite klip koji prikazuje radove na tu temu izložene u školi)
10. Svakodnevni život u srednjem veku (ishrana, medicina, moda; snimite klip u kome vi nešto govorite na tu temu, na primer vaš utisak načinu života u to vreme)

I još par saveta za kraj: Poštujte pravila za pravljenje dobre PPT prezentacije iz prethodnog posta. Podelite zaduženja u timu i odredite rok za izvršenje pojedinih projektnih zadataka. Obavezno navedite izvor koji ste koristili: naziv knjige ili članka, ime autora, link sa interneta odakle ste preuzeli podatke i sl. Dobro pripremite svoje izlaganje, uvežbajte ga i potrudite se da vaša prezenatacija bude zanimljiva slušaocima.

 

Advertisements

Uputstva za pravljenje Power Point prezentacije

Ovaj članak je namenjen đacima u osnovnoj školi koji uče informatiku i računarstvo kao obavezni predmet. Jedna od aktivnosti koja ih očekuje je i projekat koji će predstaviti kroz multimedijalnu prezentaciju.

Prilikom pravljenja dobre prezentacije, potrebno je voditi računa o nekim bitnim stvarima:

 • raspored slika i teksta na slajdu treba da bude u funkciji sadržaja na koji se slajd odnosi;
 • slajd ne treba da bude pretrpan tekstom, već treba da sadrži samo teze o kojima izlagač govori;
 • ne treba koristit previše animacija koje bi odvlačile pažnju;
 • ne treba menjati dizajn kod svakog slajda. Uredna prezentacija uglavnom ima isti dizajn na svim slajdovima;
 • slajd ne treba da bude prešaren, a takođe treba voditi računa o izboru boje i pozadine, jer se neke boje ne slažu i otežavaju čitanje;
 • font treba da bude čitljiv i dovoljno krupan da može da se vidi (na primer 24pt);
 • može se koristiti ćirilica ili latinica (ako je za školu, onda ćirilica), a nikako „ošišana“ latinica;
 • osim slajdova koji govore o temi koja se izlaže, svaka prezentacija treba da sdrži početni slajd na kome se nalazi naslov i ime autora, a na kraju dva slajda: literatura koja je korišćena i završni na kome se nalazi neka vrsta zahvalnosti slušaocima (na primer: Hvala vam na pažnji). Ako je prezentacija dugačka, drugi slajd bi trebalo da bude sadržaj;
 • ukoliko se koriste sadržaji sa interneta, treba navesti izvor i ime autora; Image result for image boring presentatiton
 • ako se koristi tekst sa vikipedije, treba ga otkucati a ne samo prelepiti
 • naravno, trudimo se da naša prezentacije ne bude dosadno slušaocima već da ih sadržajem i načinom izlaganja zainteresujemo za temu koju izlažemo.

Sve ovo, kao i uputstva za korišćenje pojedinih alata za power point prezentaciju, možete pogledati u  prezentaciji  Uputstvo za pravljenje POWER POINT prezentacije.

Prijemni ispit za IT odeljenje i specijalno matematičke gimnazije

Nakon probnog, održan je i regularni prijemni ispit za učenike sa posebnim sklonostima za informatiku i za matematiku. Naravno i za druge učenike nadarene za fiziku ili su skoloni jezicima, ali kako je ovo blog o matematici i onome što je sa njom u vezi, evo zadataka i rešenja sa ovogodišnjeg prijemnog ispita:

Prijemni__mat-gimnazija_Test-1

Prijemni_Matematika_- Uputstvo-za-pregledanje Postupci (preuzeto sa sajta Matematičke gimnazije, gde se mogu naći i zadaci iz prethodnih godina)

Prijemni ispit za informatička odeljenja nije zahtevao veliko matematičko znanje, kao što je to bio slučaj sa prijemnim za matematičko odeljenje. Uglavnom su to bili zadaci naprednog nivo. Meni lično se jako dopao ovaj test i svaka čast autorima! Test je zahtevao sposobnost da se primene matematička znanja kroz realne, životne situacije. Sve u svemu, vrlo moderno i u skladu sa savremenim zahtevima u nastavi matematike.

Prijemni_Informatika_Test

Prijemni Informaticka-odeljenja_Uputstvo-za-pregledanje

Pokušajte da rešite i zadatke koji su bili na probnom prijemnom ispitu 2018.

2018-Probni_Prijemni__Informatika-i-racunarstvo

Rešenja-Probni_Prijemni__Informatika-i-racunarstvo 2018

 

A Šta vi mislite: da li je bilo teško?