Uticaj goa na razvoj inteligencije kod dece

Sve ono što ste u mojim dosadašnjim postovima mogli da pročitate o pozitivnom i blagotvornom uticaju goa na decu i ljude uopšte, gosti na nedavno održanom okruglom stolu u Nišu su mogli da čuju od veoma uvaženih govornika. U sklopu velikog međunarodnog go turnira koji je ove godine, po drugi put, održan u Nišu 17. i 18. marta, dan uoči početka turnira je održana tribina na temu Uticaj goa na razvoj inteligencije kod dece, na kojoj su, svako iz ugla svoje struke, govorili eminentni stručnjaci:

  • Jana Hricova, potpredsednica Evropske go federacije (Češka),
  • Aleksandra Borović, predsednica Mense Srbije,
  • dr Lazar Velimirović, naučni saradnik Matematičkog instituta SANU,
  • Prof. dr Julijana Nikolić-Popović, psihijatar,
  • Isidora Dinić, školski psiholog.

Jana Hricova, potpredsednica Evropske go federacije

Imala sam prijatno zaduženje i čast da budem moderator ovog skupa. Prisutne kolege, deca i njihovi roditelji su ovom prilikom mogli da čuju od G-đa Jane o načinu na koji se vrši edukacija u Evropskim klubovima, kao i to da je go u poslednjih nekoliko godina doživeo pravu ekspanziju. G-đa Jana je pohvalaila naše napore u razvoju goa u Srbiji i sa svoje pozicije osobe zadužene za juniorski go u Evropskoj go federaciji , obećala pomoć u našim daljim naporima da se ova igra omasovi.

G-đa Aleksandra Borović je ovu temu povezala sa darovitom decom kojom se Mensa u poslednje vreme naročito bavi. Od nje smo čuli sledeće: „Novija saznanja iz oblasti neuronauka ukazuju na to da ranija verovanja da se inteligencija nasleđuje i da se na njenom razvoju ne može raditi, nisu u potpunosti tačna. Ono što jeste nasledno je broj neurona u mozgu, a veze koje se formiraju između neurona – sinapse, koje predstavljaju, laički rečeno, kapacitet za inteligenciju, se razvijaju kroz sticanje raznih znanja i iskustava. Upravo GO kao misaona igra ima veoma povoljne karakteristike za razvijanje neuronske mreže, za podsticanje misaonih procesa.“

Aleksandra Borović, predsednica Mense Srbije

Prema rečima g-đe Borović, rad na stimulaciji, naročito ranoj, utiče na formiranje inteligencije, a savremene tehnologije, skeneri i drugi aparati, su omogućile da se to i vizuelno potvrdi. Kod dece je najintenzivnija stimulacija baš igra, tj deca najbolje uče kroz igru. Svaka igra koja podstiče na razmišljanje je ključna za formiranje neuronske mreže u mozgovima najmlađih. Svakako je igra zaslužna i za održavanje neurona i njihovih mreža u mozgu odraslih, pa je u tom smislu GO veoma značajna igra za održavanje sposobnosti odraslih, a naročito starijih osoba.

dr Lazar Velimirović, stručni saradnik MISANU

Na go se, iz ugla matematike i kompjuterskih nauka, osvrnuo dr Lazar Velimirović koji nam je istakao činjenicu da je go igra sa veoma jednostavnim pravilima, koja se uče za 5 minuta, ali da je broj kombinacaija veći od broja atoma u svemiru! Zbog toga je ova igra uvek nova i zanimljiva. Ne postoje dve iste partije, pa je zbog te svoje osobine poslužila za razvoj veštačke inteligencije. Stručnjaci Googla su godinama usavršavali program Deep mind, a konačni obračun između čoveka i mašine se desio 2016. godine. Posle prethodnih neuspelih pokušaja, ovo je bilo prvi put da mašina pobedi najboljeg svetskog igrača goa Li Sedola. Nakon ovog meča, komjuter je nastavio da igra sam sa sobom, a trenutak u kome je mašina sama sebe pobedila, zabeležen je kao najveće naučno dostignuće za tu godinu (pored otkrića gravitacionih talasa).

Od dr Julijane smo čuli:“ …da su studije rađene poslednje decenije, najpre u Japanu, a zatim i u drugim zemljama, uključujući i evropske, pokazale su da tzv. misaone igre (pre svih šah i go) uključuju mnoge aspekte kognicije, odnosno da su povezane sa tzv. izvršnim (egzekutivnim) funkcijama (pažnja, vizuelno spacijalna percepcija, radna memorija, odlučivanje) i sa veštinom rešavanja problema. Specijalno pozicioniranje goa u okviru misaonih igara i njihovog dejstva na kognitivne procese uslovljeno je velikom mogućnošću razvijanja kognitivnih veština.“ Go se koristi i u terapeutske svrhe, naročito kod dece sa ADHD sindromom.

Prof. dr Julijana Nikolić-Popović, psihijatar i Isidora Dinić, školski psiholog

Dr Julijana je, takođe, istakla i sledeće: „Globalna strategija goa koja zahvata celu ploču suprotstavlja se ograničenosti dečjeg pogleda na svet i omogućava širi pogled na svet. Zato se predlaže početak učenja u uzrastu od 4-5 godina kada je uticaj na razvoj mozga optimalan. I još važnije: u svetu u kome se generacije uče da budu kompetitivne i u stalnoj trci za rezultatima go nudi nešto sasvim drugo – sazrevanje i učenje mira i vedrine upražnjavanjem fine umetnosti koja zahteva balans između napada i odbrane.“

Nadovezujući se na izlaganje psihijatra, školski psiholog Isidora Dinić nam je ukazala na činjenicu da go podstiče lepo druženje kod dece, umanjuje frustracije, a prema nekim istraživanjima iz Japana, dovodi do redukcije nasilja među decom.

Staša i Vuk, naši juniori za ponos!

Zajedničko mišljenje svih učesnika jeste da se ova plemenita veština, odnosno misaoni sport, veoma preporučuje deci. Go razvija inteligenciju kod dece, uči ih strpljenju i popravlja njihove međusobne odnose. Istovremeno, kod starijih osoba go doprinosi očuvanju vitalnosti mozga, pa je tako ova jedinstvena igra za preporuku svima. Zahvaljujući viziji koju su sa mnom podelile kolege iz Centra za promociju nauke Srbije i podržali moje napore da širim ideju bavljenja goom, projekat Klub misaonih igara 2 je ovim okruglim stolom dobio svoju najlepšu moguću završnicu. Doduše, završen je samo projekat za ovu školsku godinu, ali moji drugari iz go kluba Pro go iz Niša i ja nastavljamo dalje punom parom i nadamo se da će jednog dana go postati jedna od izbornih sekcija u školama (kao što je to šah) i da ćemo uspeti da formiramo juniorsku školsku ligu poput one koje već postoji u mnogim zemljama Evrope: Rumuniji, Mađarskoj, Francuskoj, Češkoj, Hrvatskoj…

A u prilog tome, čast da proglasi turnir Niš open 2018 otvorenim , pripala je našem najmlađem i veoma talentovanom igraču Kosti Iliću (7 godina). O samom turniru, u nekom sledećem postu…

Kosta Ilić

Ceo okrugli sto je prenošen uživo, a snimak možete pogledati na: https://www.facebook.com/goklub/videos/176793659629691/

Advertisements