Učenički radovi kao odraz našeg zalaganja

 

Резултат слика за đaci kreativno cartoon

Kada se govori o savremenom obrazovanju, često se ističe da je potrebno dati učeniku veću ulogu u procesu učenja i od pasivnog posmatrača ga pretvoriti u aktivnog aktera. To se može postići na razne načine: kreiranjem takvih časova koji aktiviraju ulogu učenika, izvrnutim učionicama, istraživaćkim zadacima i slično. Ovde će biti reči o radovima učenika iz matematike uz navođenje onih koji su se nečim naročitim istakli i pokazuju trud i kreativnost učenika. Često sam u njihovim prezentacijama mogla da vidim svoj odraz i da primetim kako neke prezentacije podsećaju na moje, što je još jedan dokaz koliko su zapravo nastavnici jaki modeli. Začuđujuće je kako su već u petom razredu pokazali da mnogo toga mogu i otkrili mi da imaju znatno veće mogućnosti nego što sam to mogla da vidim na redovnim časovima.

Резултат слика за đaci kreativno cartoon

To im se veoma dopalo, pa su tražili da sličnu aktivnost ponovimo i na kraju 6. razreda. U petom su mogli da biraju način na koji će prezentovati svoj rad (pano, ppt-prezentacija, film), a u šestom je to bilo isključivo u digitalnom obliku. I pravila su bila malo drugačija. Dozvolila sam im da se sami podele u grupe od po troje. Činilo mi se da je to najbolji broj, da bi više članova moglo da dovede do „šlepanja“ nekog člana, dok bi manje grupe značile i preveliki broj grupa, a time i izvesno razvodnjavanje cele priče. Na kraju se svelo na 9 grupa u svakom odeljenju, jer sam ponegde morala da odstupim od predviđenog, uvažavajući njihove potrebe. Teme su mogli da biraju sami:

 1. Celi brojevi su svuda oko nas
 2. Bez racionalnih brojeva se ne može
 3. Procenti i njihova primena
 4. Trougao
 5. Četvorougao – osobine i primena
 6. Ako znam da izračunam površinu ravne figure, mogu da…

Rekla sam im da ću ove godine bodovati sledeće kategorije: samostalnost, tačnost, kreativnost, ravnopravnost u grupi i uloženi trud. Imali su mesec dana da pripreme petnaestominutno izlaganje, a zatim su ti časovi poslužili kao odlična sistematizacija gradiva. Ono što sam videla (i naučila!) kroz ovu aktivnost je:

 • Deca vole da se nađu u ulozi prezentera. Bili su veoma uzbuđeni što su se našli u ovoj ulozi.
 • Timski rad je bio podstrekač i za slabije učenike.
 • Ova aktivnost ih je učila kako da prezentuju svoj rad i ideje, kako da zainteresuju slušaoca, što je po meni veoma bitna veština za njihovu budućnost.
 • Razvija se njihova sigurnost za javne nastupe.

 • Podstiče se kreativnost koja nije motivisana ocenom, već željom da se bude dobar, ali i da se bude drugačiji.
 • Kod onih koji su rad radili uz pomoć računara, znatno se popravlja ta vrsta znanja. Kod učenika koji su rad radili crtežom na panou  (u petom razredu), dolazi do izražaja povezivanje matematike i umetnosti.
 • Zanimljivo je videti kako ostali učenici veoma pažljivo slušaju svoje drugove. Na ovim časovaima uopšte nisam morala da ih umirujem.

 • Kroz diskusiju nakon prezentovanja vežba se pozitivna kritika. Učenici se pozivaju da daju svoje mišljenje o radu, uz obavezu da prvo istaknu pozitivne strane rada, a da zatim da daju sugestiju šta bi trebalo promeniti ili popraviti.

U nastavku ćete moći da pogledate  neke od radova mojih učenika.

Loading...

Kod Andree, Lene i Petre je bilo od svega po malo: igra spojnica, ppt prezentacija, provera znanja. Kao prave nastavnice!

 

A otkrili smo i dobre snimatelje. Njih 4 su snimile filma, a Aleksandra Zec je pokazala da se već dosta razume u montažu!

 

Uz ovu prezentaciju o trouglu, Hristina i Natalija su pripremile asocijacije kao uvodnu aktivnost, a imale su i kostime: majice sa iscrtanim trouglovima!

 

Advertisements