Prvi pismeni zadatak

Predlog zadataka za prvi pismeni zadataka

Резултат слика за celi brojevi                             Резултат слика за geometrija uglovi trougla

I grupa

1.Izračunati apsolutnu vrednost izraza a – 14 ako je a= -(18+3-33) – ( -7 + 12 – 2).

2.Reši jednačine : a)  -2 + x = 5 – 6 – 7   b) x – 6 = 5 – ( 6- 7).

3.Koliko zajedničkih rešenja imaju nejednačine:  18 – x> -3  i  x – 15 >-35?

4.Date su dve stranice trougla: a=12cm i b=4,5cm. U kojim granicama je: a) treća stranica; b) obim trougla?

5.Ugao na osnovici jednakokrakog trougla ABC (AC=BC) je 700. Izračunaj unutrašnje i spoljašnje uglove tog trougla i uporedi dužine osnovice i kraka.

6.*Koliki su uglovi trougla ABC ako simetrala ugla kod temena A deli taj trougao na dva jednakokraka trougla? Koliko rešenja ima zadatak?

 

II grupa

1.Izračunati apsolutnu vrednost izraza 5 + a ako je a= -( -15 + 20 – 25) – (30 – 2).

2.Reši jednačine : a)  5 – x= -7- 6 + 8   b) x + 8 = – 7 – ( 6 – 8 ).

3.Koliko zajedničkih rešenja imaju nejednačine:  18 – x> -3  i  x – 15 >-35?

4.Date su dve stranice trougla: a=10,5cm i c=4cm. U kojim granicama je: a) treća stranica; b) obim trougla?

5.Ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ABC (AC=BC) je 700. Izračunaj unutrašnje i spoljašnje uglove tog trougla i uporedi dužine osnovice i kraka.

6.*Jedan unutrašnji ugao trougla je 600. Ako je hipotenuza 10cm, kolika je dužina katete nalegle na dati ugao?

Резултат слика за smile Napomena: Šesti zadatak je bonus!Služi da:

  • se dobri đaci ne dosađuju kada zavrđše sve prethodne zadatke;
  • motiviše za još malo truda;
  • zameni neki od prethodnih zadataka

Ja dajem:   Резултат слика за 5+za tačno urađenih svih 6 zadataka!

Inicijalni test u šestom razredu

Inicijalni test koji je propisalo Ministarstvo prosvete sproveden je 21. septembra među učenicima šestog razreda. U mojoj školi su rezultati pokazali da se šestaci sećaju oko 53% gradiva iz petog razreda, pa je prosečan broj poena bio 7,9.  Najteži zadaci su im je bili 9. i 13., a zbog načina bodovanja, ni 12. nije urađen sa većim procentom uspešnosti. Kako se i iz rešenih zadataka može naučiti, u nastavku ovog članka se nalaze rešenja inicijalnog testa.

23 11 12 13 21 22