Drugi pismeni zadatak

Резултат слика за vežbanka za pismeni

 

1. Maja je прочитала 2/7 књиге. Ако цела књига има 238 страна, колико страна је Маја прочитала, а колико јој је још остало да прочита?
2.Поређај дате разломке:
а) 31/36,11/12,5/6,7/9,3/4 у растућем редоследу;

б) 0,2; 2,02; 2,2; 0,22; 0,202; 22,02 у опадајућем редоследу.
3. а)Одреди најмањи заједнички садржалац бројева 180 и 378.
б) Одреди највећи заједнички делилац бројева 420 и 300.
4. Нацртај оштар угао α и туп угао β, па конструиши 3α+β и 2β-α. Какви се углови добијају у једном и другом случају? (Обавезно на цртежу покажи где се налази резултат 3α+β и 2β-α.)
*5.Одреди три узастопна природна броја чији је производ 4080.

1.Милан је потрошио 5/9 свог џепарца који износи 675 динара. Колико је Милан потрошио, а колико му је још остало?
2.Поређај дате разломке:
а) 23/30,9/10,11/15,4/5,5/6 у опадајућем редоследу;

б) 1,01; 1,101; 0,101; 11,1; 0,11; 0,111 у растућем редоследу.
3. а) Одреди највећи заједнички делилац бројева 270 и 360.
б) Одреди најмањи заједнички садржалац бројева 180 и 252.
4. Нацртај туп угао α и оштар угао β, па конструиши α+3β и 2α-β. Какви се углови добијају у једном и другом случају? (Обавезно на цртежу покажи где се налази резултат α+3β и 2α-β.)
*5.Одреди три узастопна природна броја чији је производ 4896.

 

*Напомена: Пети задатак је био намењен брзим ученицима. За петицу су се бодобала прва 4 задатка.

Advertisements

Prvi pismeni zadatak sa analizom – 5. razred

Ovaj materijal je zgodan za deljenje sa decom ukoliko je nastavnik (kao na primer ja) oformio saradnju putem facebook-a sa svojim učenicima.  Na času smo uz pomoć ove prezentacije analizirali zadatke sa pismenog, dok su zadatke iz druge grupe dobili da reše kod kuće, s tim što je bilo potrebno da prvo, još jednom, odgledaju prezentaciju. Ovakav način izrade ispravka pismenog zadatka je probudio veliko interesovanje kod dece.

Ispravak I pismenog

Prvi test – skupovi

  1. Дати су скупови: A= {2,5,8,10}и B={4,8,9,10}. Упиши знак ∈ или ∉ тако да тврђење буде тачно:

1) 2____A,   2)   1____A,   3)  8____B,  4)  5_____B, 5)  10_____A.

  1. Дати су скупови: A= {2,3,4,5,7} i B={4,5,6,7,8}. Прикажи скупове A и B Веновим дијаграмом и одреди : A∩B, A∪B, A\Bi B\A.
  1. Ако је: A={x|x∈N i 2<x}, B={x|x∈N0 i x<5}, C={x|x∈N и x је паран број прве десетице}  нацртај Венов дијаграм скупова А, B и C и одреди (A∩B)\C.
  2. У анкети која је спроведена у одељењу 54 као омиљени спорт 18 деце је навело да је то тенис, а 10 да је то фудбал. Међу њима је било  5 који су заокружили оба спорта.Колико је ученика у том одељењу? Колико ученика тренира само један од та два спорта?

5. Вредност израза 120-3·(564:4-1212:12) је:

a) 4680,    b) 0,   c) 1,    d) не може да се израчуна.

(Прикажи поступак рачунања, препиши одговоре а, b, c и d и заокружи слово испред тачног одговора.)

6*.Одреди елементе скупова A, B и C ако се зна да је:

A∩B∩C={5}, A∪B∪C={1,2,3,4,5,6,7}, A\(B∪C)=∅, A∩B={1,5}, B∩C={2,5},

A∩C={5}, B\(A∪C)={3,4}.

  1. Дати су скупови: A={a,b,p,r} и B={c,b,u,r}. Упиши знак ∈ или ∉ тако да тврђење буде тачно:

1) a____A,   2)   c____A,   3)  b____B,    4)  p_____B  5)  p_____A.

  1. Дати су скупови: A={4,5,7,8}, B={1,2,3,4,5,6}. Прикажи скупове A и B Веновим дијаграмом и одреди: A∩B, A∪B, A\Bi B\A .
  2. Ако је: A={x|x∈N0 i x}, B={x | x∈N и x је непаран број прве десетице}, C={x|x∈N и 2<x<8} нацртај Венов дијаграм скупова А, B и C и одреди (A∪B)\C.
  3. Мара је одлучила да на рођендан позове све другове из одељења. Питала их је шта више воле да их послужи: пицу или кифлице? Њих 22 се одлучило за пицу, 9 за кифлице, а међу њима је било четворо који су рекли да воле и пицу и кифлице. Колико је гостију имала Мара? Колико гостију воли да једе само пицу?

5. Вредност израза  1111:11-11·(35·2-9·7) је:

a) 0,    b) 630,   c) 24,    d) не може да се израчуна.

(Прикажи поступак рачунања, препиши одговоре а, b, c и d и заокружи слово испред тачног одговора.)

6*.Одреди елементе скупова A, B и C ако се зна да је: (A∩C)∪(B∩C)=∅, A∪B∪C={1,2,3,4,5,6}, A\B={1,3,5}, C\B={2,4}, (A∩B)\C={6}.